ตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2560 อ่านต่อ...
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 อ่านต่อ...
สำหรับรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
[ภาคพิเศษ]การทำบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ข้อควรปฏิบัติในการฝึกงาน ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
[ภาคปกติ]การปฐมนิเทศการฝึกงาน ปวช.2,ปวส.1 อ่านต่อ...
ประกาศผลการเรียน,ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน อ่านต่อ...
[ปกติ] ตารางสอบปลายภาค 2/58 ระดับ ปวช.1,2 อ่านต่อ...
[ปกติ] รายชื่อที่ผ่านการประเมินก่อนออกฝึกงาน ปี 58 อ่านต่อ...
[ภาควันอาทิตย์] กำหนดการสอบเทียบวิชาที่ติด 0 ขร มส มผ อ่านต่อ...
สาขาใหม่ "ธุรกิจแฟชั่น" อ่านต่อ...
พัฒนาหลักสูตร ปวส. เพื่อรองรับ EEC อ่านต่อ...
ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว อ่านต่อ...
คิงส์ตัน พัทยา ร่วมงานการประกวดยุวฑูตไทย-จีน 2017 อ่านต่อ...
โครงการสนับสนุนรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อ่านต่อ...
แนะนำสมาชิกที่ลงเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
โครงการอบรมการใช้งาน SISA อ่านต่อ...
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผอ.เยี่ยมชมบริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D ที่เซี่ยงไฮ้ อ่านต่อ...
 
   
öԴ SERVER