ตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2560 อ่านต่อ...
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 อ่านต่อ...
สำหรับรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
[ภาคพิเศษ]การทำบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ข้อควรปฏิบัติในการฝึกงาน ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
[ภาคปกติ]การปฐมนิเทศการฝึกงาน ปวช.2,ปวส.1 อ่านต่อ...
ประกาศผลการเรียน,ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน อ่านต่อ...
[ปกติ] ตารางสอบปลายภาค 2/58 ระดับ ปวช.1,2 อ่านต่อ...
[ปกติ] รายชื่อที่ผ่านการประเมินก่อนออกฝึกงาน ปี 58 อ่านต่อ...
[ภาควันอาทิตย์] กำหนดการสอบเทียบวิชาที่ติด 0 ขร มส มผ อ่านต่อ...
คิงส์ตัน พัทยา ร่วมงานการประกวดยุวฑูตไทย-จีน 2017 อ่านต่อ...
โครงการสนับสนุนรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อ่านต่อ...
แนะนำสมาชิกที่ลงเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
โครงการอบรมการใช้งาน SISA อ่านต่อ...
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้อำนวยการ ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ รร.เมืองพัทยา ๑๑ อ่านต่อ...
ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวผู้อำนวยการ อ่านต่อ...
ผอ. ร่วมประชุม "ทิศทางการพัฒนาเด็กไทย" อ่านต่อ...
ผอ.เยี่ยมชมบริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D ที่เซี่ยงไฮ้ อ่านต่อ...
 
   
öԴ SERVER