โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
     
     
     
     
     
     ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยมีอาจารย์จากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกองทุน กยศ. ให้คำแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง  
       
    ประกาศวันที่ 15/05/2559  
       
กลับ