แนะนำสมาชิกที่ลงเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
     
     
     
     
     
     ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เนื่องด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา จะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จึงได้มีการให้นักเรียน นักศึกษาในพรรคต่าง ๆ ได้แนะนำตัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักในแต่ละพรรค และมีการชี้แจงนโยบายของแต่ละพรรคอีกด้วย ภาพข่าวเพิ่มเติม  
       
    ประกาศวันที่ 23/06/2559  
       
กลับ