สาขาใหม่ "ธุรกิจแฟชั่น"
     
     
     
     
     
          สาขาใหม่ !! ระดับ ปวช.สาขางานธุรกิจแฟชั่น

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา เปิดหลักสูตรใหม่ ในระดับ ปวช.สาขางานธุรกิจแฟชั่น (แฟชั่นและสิ่งทอ)
          เพื่อรองรับสาขาอาชีพใหม่ในอนาคต รายละเอียด...คลิก

 
       
    ประกาศวันที่ 07/01/2562  
       
กลับ