ดร.กำพล ตั้งเอกชัย เป็นไกด์พิเศษนำทัวร์ประเทศไทย
     
     
     
     
     
     ดร.กำพล ตั้งเอกชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา และประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท กวงหัว โกลบอล เซอร์วิส จำกัด พร้อมด้วยคุณนาตยา ตั้งเอกชัย ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ได้เป็นไกด์พิเศษหลังจากสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมคุเทศน์ และได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัย ต่อไป

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
    ประกาศวันที่ 11/12/2558  
       
กลับ