สมัครสมาชิก
     
     
     
 
     
     
 
     
     
     
                 
 
     
 
       
       
 
ตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2560 26/05/2560  อ่านต่อ...
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 26/10/2559  อ่านต่อ...
สำหรับรายวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2559 27/07/2559  อ่านต่อ...
[ภาคพิเศษ]การทำบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2559 27/04/2559  อ่านต่อ...
ข้อควรปฏิบัติในการฝึกงาน ปีการศึกษา 2559 18/03/2559  อ่านต่อ...
[ภาคปกติ]การปฐมนิเทศการฝึกงาน ปวช.2,ปวส.1 15/03/2559  อ่านต่อ...
ประกาศผลการเรียน,ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน 04/03/2559  อ่านต่อ...
[ปกติ] ตารางสอบปลายภาค 2/58 ระดับ ปวช.1,2 04/03/2559  อ่านต่อ...
[ปกติ] รายชื่อที่ผ่านการประเมินก่อนออกฝึกงาน ปี 58 04/03/2559  อ่านต่อ...
[ภาควันอาทิตย์] กำหนดการสอบเทียบวิชาที่ติด 0 ขร มส มผ 08/01/2559  อ่านต่อ...
สาขาใหม่ "ธุรกิจแฟชั่น" 07/01/2562  อ่านต่อ...
พัฒนาหลักสูตร ปวส. เพื่อรองรับ EEC 15/05/2561  อ่านต่อ...
ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว 04/05/2561  อ่านต่อ...
คิงส์ตัน พัทยา ร่วมงานการประกวดยุวฑูตไทย-จีน 2017 18/08/2560  อ่านต่อ...
โครงการสนับสนุนรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 01/07/2559  อ่านต่อ...
แนะนำสมาชิกที่ลงเลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 23/06/2559  อ่านต่อ...
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 16/06/2559  อ่านต่อ...
โครงการอบรมการใช้งาน SISA 16/05/2559  อ่านต่อ...
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 15/05/2559  อ่านต่อ...
ผอ.เยี่ยมชมบริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D ที่เซี่ยงไฮ้ 12/01/2559  อ่านต่อ...