"กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ"  
       
     กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นกิจกรรมที่มีการร่วมกันพัฒนาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเอง ให้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี   อ่านต่อ..  
   
    ประกาศโดย /วันที่ 02/02/2555  
     
     
         
         "กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ประจำปี 2554"  
       
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยาได้พานักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเก็บขยะตามชายหาดพัทยา เพื่อให้นักเรีนยนักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด   อ่านต่อ..  
   
    ประกาศโดย /วันที่ 02/02/2555