" IT Technology Trends 2014 for Thailand from IMC I"  
       
      IT Technology Trends 2014 for Thailand from IMC Institute  อ่านต่อ..  
   
    ประกาศโดย : วันที่ 01/08/2557  
     
     
         
         "การ Download เอกสารต่างๆ ในเว็บไซต์วิทยาลัย"  
       
     การ Download เอกสารต่างๆ ในเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์วิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถ Download เอกสารต่างๆได้  อ่านต่อ..  
   
    ประกาศโดย : วันที่ 26/10/2555  
     
     
         
         "การใช้ wi-fi ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา"  
       
     การใช้ wi-fi ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา สำหรับคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทย สามารถใช้ KBSP_TRUE ได้  อ่านต่อ..  
   
    ประกาศโดย : วันที่ 26/10/2555  
     
     
         
         "การเข้าใช้ระบบ sisa ของนักเรียน นักศึกษา"  
       
     การเข้าใช้ระบบ sisa สำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อดูเกรดและเช็คข้อมูลด้านต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษาใช้รหัสผ่านดังนี้  อ่านต่อ..  
   
    ประกาศโดย : วันที่ 24/09/2555