ผอ. ร่วมประชุม "ทิศทางการพัฒนาเด็กไทย"
     
     
     
     
     
     วันที่ 18 มกราคม 2559 ดร.กำพล ตั้งเอกชัย ร่วมกับครูหยุย อ.วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ได้เข้าร่วมประชุมที่รัฐสภาในฐานะกรรมการคณะทำงาน "ทิศทางการพัฒนาเด็กไทย" สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่อาคารรัฐสภา  
       
    ประกาศวันที่ 18/01/2559  
       
กลับ