ผู้อำนวยการ ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ รร.เมืองพัทยา ๑๑
     
     
     
     
     
     ผศ.ดร.กำพล ตั้งเอกชัย เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) ในฐานะที่เป็นกรรมการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน

ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
 
       
    ประกาศวันที่ 12/02/2559  
       
กลับ