ผอ.เยี่ยมชมบริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D ที่เซี่ยงไฮ้
     
     
     
     
     
     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ท่านผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท ผู้ใช้โปรแกรม 3D ออกแบบผลิตภัณฑ์งานก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์ ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร สาขาการออกแบบและหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสต่อยอด และพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในงานอาชีพต่อไปในอนาคตได้

 
       
    ประกาศวันที่ 12/01/2559  
       
กลับ