โครงการอบรมการใช้งาน SISA
     
     
     
     
     
     ในวันที่ 16 พ.ค. 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ได้จัดอบรมการใช้งานระบบการจัดการสถานศึกษา หรือ ระบบ SISA ให้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการจัดการระบบ  
       
    ประกาศวันที่ 16/05/2559  
       
กลับ