พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
     
     
     
     
     
     ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เคารพ บูชาครู และรำลึกถึงพระคุณของครู  
       
    ประกาศวันที่ 16/06/2559  
       
กลับ