โครงการสนับสนุนรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
     
     
     
     
     
     โครงการสนับสนุนรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการออกแบบชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ชาวต่างชาติ ภาพข่าวเพิ่มเติม  
       
    ประกาศวันที่ 01/07/2559  
       
กลับ