คิงส์ตัน พัทยา ร่วมงานการประกวดยุวฑูตไทย-จีน 2017
     
     
     
     
     
     ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน การแสดงวัฒนธรรมไทย-จีน (Thai-Chinese Youth Cultural Art Festival 2017) ณ Asiatique the Riverfront และได้ร่วมแสดงบนเวทีในครั้งนี้ พร้อมทั้งเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดไปสู่ประเทศจีน  
       
    ประกาศวันที่ 18/08/2560  
       
กลับ