ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว
     
     
     
     
     
     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ได้เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 310 อาคารรัฐสภา 2 โดยท่านผู้อำนวยการได้เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนภาคสมาคมการท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย - จีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทของท่าน และได้มีการเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากบริษัท สวัสดีกรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท Alibaba โดยแจ็คหม่า และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ร่วมกับภาคการศึกษาอีกด้วย  
       
    ประกาศวันที่ 04/05/2561  
       
กลับ