" คนเก่ง " นางสาวสิริรัตน์ วงศ์คำดี นักเรียนสาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ปัจุบันเรียนต่อที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  คลิกเพื่อดูรายชื่อ
 
       
  " คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนดีเด่น " ผู้บริหาร ครู ดีเด่น ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและงานกิจกรรม
เยาวชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  คลิกเพื่อดูรายชื่อ
 
       
  " นักเรียนดีเด่น " นักเรียนคิงส์ตัน ได้รับคำชมเชยจากนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย  คลิกเพื่อดูรายชื่อ
 
       
  " คิงส์ตันคว้าเหรียญทองแดง " คิงส์ตันคว้าเหรียญทองแดงในงาน PATTAYA Food & Hoteliers Expo 2011  คลิกเพื่อดูรายชื่อ
 
 
     
     
  หน้า 1 จาก 1  
  1